Nettsiden til Sinus 1P-Y 2014

kommer du til fra hovedmenyen http//:sinus.cappelendamm.no

Nettressurser

eller direkte på denne adressen:

sinus-1p-y.cappelendamm.no . . .

Multimatte

Multimatte er et interaktivt læremiddel som supplerer den ordinære boka for

 • studieforberedende (P)
 • teknikk og industriell produksjon
 • helse- og sosialfag
 • design og håndverk

Multimatte består av:

 • nettsted med interaktive oppgaver
 • oppgavekort i kassett
 • lærerveiledning på nett

Nettressurser

Multimatte

multimatte.cappelendamm.no . . .


Sinus 1YP (2009)

Matematikk for yrkesfaglige utdanningsprogram

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch  

Nettside til ny utgave Sinus 1P-Y fra 2014

 

Sinus 1YP er skrevet etter læreplanen for kurset 1P i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Eksempler og oppgaver er hentet fra dagligliv og yrkesliv og passer for alle de yrkesfaglige programmene.

Sinus 1YP består av
• lærebok med teoridel og oppgavedel i ett•
• dette nettstedet
Nettstedet er organisert som teoridelen i boka. Oppgaver, lenker, artikler o.a. blir lagt til det kapittelet eller delkapittelet der det hører til.

De fullstendige løsningene på oppgavene i teoridelen er lagd av Helge Ekholt, Øvrebyen videregående skole.

Kontrolloppgaver til hvert kapittel med med løsning foreligger også på nordsamisk. Det samme gjelder løsning på oppgavene i teoridelen til hvert delkapittel. 

__________________________________________________________

Vi har lagt ut

 • et delkapittel om forenkling av flerleddete uttrykk knyttet til det nye punktet under tall og algebra i læreplanen
             3.0 Variabler
  Det ligger på nettsiden til kapittel 3 Formler og likninger i menyen til venstre.
 • et delkapittel om potenslikninger knyttet til det nye punktene under tall og algebra i læreplanen
             3.8 Potenslikninger
  Det ligger på nettsiden til kapittel 3 Formler og likninger i menyen til venstre. 
 • et delkapittel om kredittkort knyttet til det nye punktet under økonomi i læreplanen
             7.9 Kredittkort
  Det ligger på nettsiden til kapittel 7 Økonomi i menyen til venstre. 

__________________________________________________________

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.12.2014

© Cappelen Damm AS