Endringer i læreplanen

Endringene ble vedtatt 21.06.13. Det er fullt mulig å bruke dagens bok med noen mindre tillegg som vi legger på nettsiden.

Stoff som går ut

 • Perspektivtegning
 • Bruk av nettbaserte forbrukskalkulatorer går ut til fordel for regneark.

Nytt stoff

 • Tall og algebra
  Elevene skal kunne forenkle fleirleddede uttrykk, løse likninger av første grad og enkle potenslikninger.
 • Økonomi
  Elevene skal vurdere forbruk, bruk av kredittkort og sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark.
 • Ordlyden er endret i en del andre hovedpunkter.

Konsekvenser for Sinus 1YP

 • Kapittel 6 går ut.
 • Innen tallregning har vi laget to nye delkapitler om flerleddede algebraiske uttrykk og om enkle potenslikninger og lagt ut på nettet.
 • I økonomi har vi laget et nytt delkapittel om bruk av kredittkort og lagt ut på nettet.

 

__________________________________________________________

Vi har lagt ut

 • et delkapittel om forenkling av flerleddete uttrykk knyttet til det nye punktet under tall og algebra i læreplanen
             3.0 Variabler
  Det ligger på nettsiden til kapittel 3 Formler og likninger i menyen til venstre.
 • et delkapittel om potenslikninger knyttet til det nye punktene under tall og algebra i læreplanen
             3.8 Potenslikninger
  Det ligger på nettsiden til kapittel 3 Formler og likninger i menyen til venstre. 
 • et delkapittel om kredittkort knyttet til det nye punktet under økonomi i læreplanen
             7.9 Kredittkort
  Det ligger på nettsiden til kapittel 7 Økonomi i menyen til venstre. 

__________________________________________________________

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2016

© Cappelen Damm AS