Feil i 2009-utgaven

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.

1. opplag 
Teoridel
5.54 Siloen har flatt tak.

7.24 Svaret er 7021,50 kr.

Oppgavedel
1.240 c) Svaret er 6,1 liter.

2.284 b)  Svaret skal være 20 kr.

4.124 Svaret skal være: Mellom 419,825 og 419,834 sekunder
4.210 d) Svaret skal være 12 m.

7.212 b) Svaret skal være 434 400 kr.
7.281 b) Svaret skal være 26 828 kr.
7.310 og 7.311 Svarene har byttet plass.

8.220 Svarene er feilnummerert. De skal være slik:
          a) 83,7, 118,6  b) 195 %  c)1) 88,50 kr  2) 195 % 

______________________________________________

2. og 3. opplag, bokmål
Teoridel
5.54 Siloen har flatt tak.

7.24 Svaret er 7021,50 kr.

Oppgavedel
1.240 c) Svaret er 6,1 liter.

4.124 Svaret skal være: Mellom 419,825 og 419,834 sekunder
4.210 d) Svaret skal være 12 m.

7.212 b) Svaret skal være 434 400 kr.
7.281 b) Svaret skal være 26 828 kr.
7.310 og 7.311 Svarene har byttet plass.

8.220 Svarene er feilnummerert. De skal være slik:
          a) 83,7, 118,6  b) 195 %  c)1) 88,50 kr  2) 195 % 

____________________________________________________________

4. opplag, bokmål
Teoridel
5.54 Siloen har flatt tak.

7.24 Svaret er 7021,50 kr.

Oppgavedel
4.124 Svaret skal være: Mellom 419,825 og 419,834 sekunder

____________________________________________________________

5. og 6. opplag, bokmål
5.54 Siloen har flatt tak.

7.24 Svaret er 7021,50 kr.

____________________________________________________________

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2016

© Cappelen Damm AS