3.0 Variabler

I juni 2013 kom dette nye punktet inn i læreplanen:

  • Tall og algebra
    Elevene skal kunne forenkle fleirledda uttrykk

Til å dekke dette punktet har vi laget et delkapittel som tillegg til læreboka. Delkapittelet er en introduksjon til kapittel 3.

Det er en pdf-fil som inneholder teoristoff med eksempler og oppgaver, oppgavedel og fasit. Du finner det under Nedlastbart stoff.

Løsninger til oppgavene i teoridelen finner du også nedenfor.

Nedlastbart stoff

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 09.12.2013

© Cappelen Damm AS