7.9 Kredittkort

I juni 2013 kom dette nye punktet inn i læreplanen:

  • Økonomi
    Elevene skal vurdere forbruk, bruk av kredittkort, og sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark.

Til å dekke dette punktet har vi laget et delkapittel som tillegg til læreboka. Delkapittelet avslutter kapittel 7.

Det er en pdf-fil som inneholder teoristoff med eksempler og oppgaver, oppgavedel og fasit. Du finner det under Nedlastbart stoff.

Løsninger til oppgavene i teoridelen finner du også nedenfor.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 09.12.2013

© Cappelen Damm AS