3.8 Potenslikninger

I  juni 2013 kom dette nye punktet inn i læreplanen:

  • Tall og algebra
    Elevene skal kunne løse enkle potenslikninger

Til å dekke dette punktet har vi laget et delkapittel som tillegg til læreboka. Delkapittelet er en introduksjon til kapittel 3.

Det er en pdf-fil som inneholder teoristoff med eksempler og oppgaver, oppgavedel og fasit. Du finner det under Nedlastbart stoff.

Løsninger til oppgavene i teoridelen finner du også nedenfor.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 28.01.2014

© Cappelen Damm AS