1 Tall og enheter (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 


anslå svar, regne med og uten tekniske hjelpemidler i praktiske oppgaver og vurdere rimeligheten av resultatene

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2016

© Cappelen Damm AS