2 Forhold og prosent (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 


regne med forholdstall, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2016

© Cappelen Damm AS