3 (eldre versjon) Formler og likninger

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 


forenkle fleirleddede uttrykk, løse likninger av første grad og enkle potenslikninger (læreplanrevisjon 2013)


tolke, bearbeide, vurdere og diskutere innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger


tolke og bruke formler knyttet til dagligliv, yrkesliv og programområde


behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger

_____________________________________________________

 

Til å dekke det nye punktet i læreplanen har vi utarbeidet tilleggsstoff som du finner som delkapitene 3.0 Variabler og 3.8 Potenslikninger her på nettstedet.
Likninger av første grad er behandlet i boka.

___________________________________________________

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2016

© Cappelen Damm AS