4 (eldre versjon) Lengder og vinkler

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 


bruke formlikhet, målestokk og Pytagoras' setning til beregninger og i praktisk arbeid

løse praktiske problemer knyttet til lengde, vinkel, areal og volum

regne med ulike målenheter, bruke ulike måleredskaper, og vurdere målenøyaktighet

tolke og framstille arbeidstegninger, kart, skisser og perspektivtegninger knyttet til yrkesliv, kunst og arkitektur

Endringene i læreplanen gjeldende fra skoleåret 2010/2011 er markert med fet skrift. De får ingen betydning for dette kapittelet i Sinus 1YP.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2016

© Cappelen Damm AS