6 (eldre versjon) Geometri i yrke og kunst

Fra og med høsten 2013 er hele dette kapittelet ute av læreplanen.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 


tolke og framstille arbeidstegninger, kart, skisser og perspektivtegninger knyttet til yrkesliv, kunst og arkitektur


lage og gjenkjenne mønster av like eller ulike former som kan fylle hele planet

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2016

© Cappelen Damm AS