Sinus Engangsboka 1YP

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

•
beregne inntekt, skatt og avgifter

  • •
    vurdere forbruk, bruk av kredittkort og sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark

•
undersøke og vurdere ulike former for lån og sparing

 

Her finner du regnerarkene som er omtalt i delkapitlene
7.1 Lønn og skatt
7.3 Sparing

Til delkapitlene 7.5, 7.6 og 7.7 har vi laget excel-regneark som kan brukes i stedet for de nettbaserte lånekalkulatorene til bankene.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 29.08.2016

© Cappelen Damm AS