7 Økonomi (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

Læreplanen fra 2005:


utføre lønnsberegninger, budsjettering og regnskap ved hjelp av ulike verktøy 


beregne skatt og avgifter

Læreplanen fra 2013:

beregne inntekt, skatt og avgifter


vurdere forbruk og bruk av kredittkort og sette opp budsjett og regnekap ved hjelp av regneark


undersøkje og vurdere ulike former for lån og sparing

______________________________________________________

Til å dekke det nye punktet i læreplanen har vi utarbeidet tilleggsstoff som du finner som delkapittel 7.9 Kredittkort her på nettstedet.

Budsjett og regneskap ved hjelp av regneark ligger allerede i boka og på dette nettstedet.

_______________________________________________________________

Nettsider for Sinus Engangsboka 1YP finner du under Bakgrunnsstoff.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2016

© Cappelen Damm AS