8 Indeksregning (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 


regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2016

© Cappelen Damm AS