Sammendrag

Fortegnsregler
Positivt tall converted/0d621afa88c2ca14440989829954f662.png  positivt tall = postivt tall         converted/0d621afa88c2ca14440989829954f6622.png
Positivt tall converted/0d621afa88c2ca14440989829954f6623.png  negativt tall = negativt tall     converted/0d621afa88c2ca14440989829954f6624.png
Negativt tall converted/0d621afa88c2ca14440989829954f6625.png  positivt tall = negativt tall     converted/0d621afa88c2ca14440989829954f6626.png
Negativt tall converted/0d621afa88c2ca14440989829954f6627.png  negativt tall = positivt tall     converted/0d621afa88c2ca14440989829954f6628.png

Regnerekkefølge
1  Regn først ut parentesuttrykkene.
2  Regn deretter ut potensene.
3  Gjør deretter multiplikasjonene og divisjonene.
4  Gjør til slutt addisjonene og subtraksjonene.

Avrundingsregler ved overslagsregning
Ved addisjon og multiplikasjon runder vi ett tall opp og ett ned.
Ved subtraksjon og divisjon runder vi enten begge tallene opp eller begge tallene ned.

Forkorting av brøker
Når vi forkorter en brøk, dividerer vi med det samme tallet i telleren og nevneren. Brøken endrer ikke verdi.

Noen størrelser
kilo       k             1000
hekto   h             100
desi     d              converted/0d621afa88c2ca14440989829954f6629.png
centi     c             converted/0d621afa88c2ca14440989829954f66210.png
milli      m           converted/0d621afa88c2ca14440989829954f66211.png

Sammenhengen mellom noen enheter
1000 kg = 1 tonn       1 kg = 0,001 tonn
1000 g = 1 kg            1 g = 0,001 kg
1000 mg = 1 g          1 mg = 0,001 g

10 dl = 1 l                  1 dl = 0,1 l
10 cl = 1 dl                1 cl = 0,1 dl
10 ml = 1 cl               1 ml = 0,01 cl

Brøkdelen av et tall
Brøkdelen av et tall finner vi ved å multiplisere brøken med tallet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 05.07.2006

© Cappelen Damm AS