Sammendrag

Forhold
Forholdet mellom to tall finner vi ved å dividere det første tallet med det andre.

Prosentfaktor
Prosentfaktoren til p % er converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c791.png . Prosentfaktoren til 4 % er converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c7912.png .

Noen prosentformler

converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c7913.png
converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c7914.png
converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c7915.png
converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c7916.png

Vekstfaktor
Ved prosentvis økning er

converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c7917.png

og

converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c7918.png

Ved prosentvis nedgang er

converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c7919.png

og

converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c79110.png

Prosentvis endring
Ved prosentvis økning eller nedgang er

converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c79111.png

Prosentpoeng
Når vi regner ut differansen mellom to prosenttall, finner vi endringen i prosentpoeng.

 

Merverdiavgift
For persontransport og kinobilletter er

converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c79112.png

For matvarer er

converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c79113.png

For andre varer og tjenester er

converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c79114.png

Pris med merverdiavgift
For persontransport og kinobilletter er

converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c79115.png

For matvarer er

converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c79116.png

For andre varer og tjenester er

converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c79117.png

Pris uten merverdiavgift
For persontransport og kinobilletter er

converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c79118.png

For matvarer er

converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c79119.png

For andre varer og tjenester er

converted/bf9678f26ea70a0bc45e7caea6b2c79120.png

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.08.2009

© Cappelen Damm AS