Sammendrag

Regneregler for likninger
Vi kan trekke fra eller legge til det samme tallet på begge sidene av likhetstegnet.

Vi kan multiplisere eller dividere med det samme tallet på begge sidene av likhetstegnet dersom tallet ikke er null.

Vi kan flytte et ledd over på den andre siden av likhetstegnet hvis vi samtidig skifter fortegn på leddet.

Proporsjonale størrelser
To størrelser x og y er proporsjonale hvis converted/65e4e16fa1b40e2ee6e148b1e3eb4890.png  er et fast tall a for alle samsvarende verdier av y og x. Tallet a er proporsjonalitetskonstanten. Hvis vi dobler den ene størrelsen, dobler vi også den andre.

Omvendt proporsjonale størrelser
To størrelser x og y er omvendt proporsjonale dersom converted/65e4e16fa1b40e2ee6e148b1e3eb48902.png  er et fast tall a for alle samsvarende verdier av y og x. Tallet a kaller vi proporsjonalitetskonstanten. Hvis vi dobler den ene størrelsen, bilr den andre halvert.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.12.2005

© Cappelen Damm AS