Sammendrag

Formlike figurer
I to formlike figurer er samsvarende vinkler like store, og forholdet mellom samsvarende lengder er konstant.

Formlike trekanter
To trekanter er formlike hvis to av vinklene er parvis like store.

Vinkelsum i en trekant
Summen av vinklene i en trekant er 180o.

Målestokk
Hvis en tegning av engjenstand er i målestokken 1 : M, vil det si at alle lengdene i virkeligheten er M ganger så lange som på tegningen. Gjenstanden er formlik med tegningen.

Katet
De to sidene i en rettvinklet trekant som er vinkelbein til den rette vinkelen, kaller vi kateter.

Hypotenus
Den siden i en rettvinklet trekant som ikke er vinkelbein til den rette vinkelen, kaller vi hypotenusen. Hypotenusen er alltid den lengste siden i trekanten.

Pytagorassetningen
I en rettvinklet trekant der hypotenusen har lengden c og katetene har lengdene a og b, er

c2 = a2 + b2

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.01.2006

© Cappelen Damm AS