Sammendrag

Formler for arealet  A

Rektangel med grunnlinje g og høyde h:                converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c17.png

Kvadrat med sidelengde s:                                       converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c172.png

Trekant med grunnlinje g og høyde h:                   converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c173.png

Parallellogram der to parallelle sider har lengden g og avstanden mellom
sidene er h:                                                                converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c174.png

Rombe der alle sidene har lengdene g, og der avstanden
mellom to parallelle sider er h:                                converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c175.png

Trapes der de to parallelle sidene har lengdene a og b, og der avstanden mellom
sidene er h:                                                               converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c176.png

Sirkel med radius r
Areal:                                                                         converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c177.png Omkrets:                                                                   converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c178.png

Tetthet
Sammenhengen mellom massen M, volumet V og tettheten T er gitt ved
                                                                                  converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c179.png

Formler for volumet V og for overflaten O

Prisme med grunnflate G og høyde h:                converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c1710.png

                   

Sylinder med radius r og høyde h:                  converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c1711.png    converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c1712.png

Pyramide med grunnflate G og høyde h:                converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c1713.png

Kjegle med radius r, høyde h og sidekant s:          converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c1714.png     converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c1715.png

Kule med radius r:                                                    converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c1716.png     converted/9430bdc33116abe23d4886338a037c1717.png

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 09.06.2006

© Cappelen Damm AS