Sammendrag

Lønn
Når vi arbeider, kan vi få månedslønn, timelønn, provisjonslønn eller akkordlønn. Provisjonslønn er en viss prosent av et salg. Akkordlønn er et fast beløp for en bestemt arbeidsoppgave.

Skatt
Personer som tjener mer enn ca. 40 000 kr per år, må betale skatt. Skattetrekket finner vi enten ved å lese av en tabell eller ved å regne en bestemt prosent av lønna. Tabellen eller prosentsatsen står på skattekortet vårt.

Budsjett
Et budsjett er en oversikt over de inntektene og utgiftene vi tror vi kommer til å få i en periode.

Regnskap
Et regnskap er en oversikt over de inntektene og utgiftene vi har hatt i en periode.

Renter på innskudd
Hvis vi setter penger i banken, får vi renter fra banken. Renten er en bestemt prosent av det beløpet vi har på bankkontoen.

Renter på lån
Hvis vi låner penger i banken, må vi betale rente til banken. Denne renten er høyere enn for rente på innskudd.
Hvis vi bare betaler renter på et lån, blir ikke lånet mindre.

Avdrag
Når vi låner penger i banken, må vi betale det tilbake over en bestemt periode. Det gjør vi ved å betale avdrag på lånet. Summen av alle avdragene er alltid lik det beløpet vi lånte.

Serielån
For et serielån er alle avdragene like store. Da er

converted/0596df3364f29ca14ed865ef680a47a0.png

Annuitetslån
For et annuitetslån er alle terminbeløpene like store. Da er

converted/0596df3364f29ca14ed865ef680a47a02.png e

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 21.08.2009

© Cappelen Damm AS