6.1 Perspektiv

Stoffet i dette delkapittelet er gått ut av læreplanen.

Interaktiv oppgave

Lenker

Norske Arkitekters Landsforbund

http://www.arkitektur.no/

Til oppgave 6.305 (6.310 i 2006-utgave)

Snøhetta

http://www.snoarc.no/

Til oppgave 6.305 (6.310 i 2006-utgaven)

Nettressurser

Norske Arkitekters Landsforbund

http://www.arkitektur.no/

Til oppgave 6.305 (6.310 i 2006-utgave)

Snøhetta

http://www.snoarc.no/

Til oppgave 6.305 (6.310 i 2006-utgaven)

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 29.08.2016

© Cappelen Damm AS