8.2 Konsumprisindeksen

Lenker

Statistisk årbok

http://www.ssb.no/aarbok/

Statistisk sentralbyrå

Nettressurser

Statistisk årbok

http://www.ssb.no/aarbok/

Statistisk sentralbyrå

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 29.08.2011

© Cappelen Damm AS