7.2 Skatt

Regneark:

  • «Skattetrekk med prosentkort»
  •  «Skattetrekk med tabellkort»

Og på samisk:

  • «Vearrogeasus proseantakoarttain»
  • «Vearrogeasus tabeallakoarttain»

Nedenfor er lenke til Skatteetaten. Skatteberegningsprogrammet til Skatteetaten finner du under Selvbetjening - Se flere.

Nettressurser

Skatteetaten

http://www.skatteetaten.no

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 29.08.2016

© Cappelen Damm AS